ชวนขึ้น ‘ภูสิงห์’ เที่ยว ‘หินสามวาฬ’ รับแสงแรกของวัน

นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า งานวันยางพาราและงานกาชาดบึงกาฬ ประจำปี 2561 นี้ เดินทางมาใกล้ถึงวันสุดท้ายแล้ว ซึ่งเราจัดงานตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม โดยในช่วงที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนและเกษตรกรได้เข้ามาร่วมในกิจกรรม ชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย

“ผมมีโอกาสได้มาดูและเข้ามามอบรางวัลในกิจกรรมแข่งขันกรีดยางและอื่นๆ จุดสำคัญคือ มีนักเรียนนักศึกษามาเยี่ยมชมนิทรรศการความรู้เป็นจำนวนมาก ด้านงานกาชาดก็มีการจำหน่ายสลากกาชาด ที่ตอนนี้เกือบจะหมดแล้ว ซึ่งในการซื้อสลากกาชาดนี้ รายได้จะนำไปสมทบทุนบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติหรืออื่นๆ รวมไปถึงผู้ยากไร้ด้วย ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องได้รับการดูแล ถือว่างานครั้งนี้ได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ส่วนพี่น้องประชาชนก็ได้โอกาสดีในการเข้ามารับความรู้ไปพัฒนาด้านยางพาราและการประกอบอาชีพด้านต่างๆ ตลอดจนได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาของจังหวัดบึงกาฬในอนาคตต่อไปว่าสามารถพัฒนาเศรษฐกิจมุ่งสู่การสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งมั่นคงต่อไป”

นายพิสุทธิ์กล่าวอีกว่า เรายังมีส่วนสนับสนุนในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองบึงกาฬด้วยเช่นเดียวกัน และยังได้รับเสียงตอบรับจากคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมจังหวัดบึงกาฬกว่า 50 บริษัท

ซึ่งผมได้มีโอกาสพูดคุยและพบว่า แม้แต่ผู้ประกอบการบริษัทด้านการท่องเที่ยวเองก็ยังเพิ่งเคยมาบึงกาฬเป็นครั้งแรกและได้เรียนรู้ว่าบึงกาฬมีของดีอะไร และจะนำไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทางนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายจากทุกมุมของประเทศไทยมาเยี่ยมเยือนบึงกาฬและได้รู้จักบึงกาฬมากขึ้น จึงนับว่าการจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยดี

ด้านนายทรัพย์สิน จงดี ป่าไม้จังหวัดบึงกาฬและหัวหน้ากลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 154 กล่าวว่า ภูสิงห์ จ.บึงกาฬ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ มีชื่อเต็มคือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู มีเนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่

สภาพป่าสมบูรณ์ ความโดดเด่นคือพื้นที่ป่ามีจุดชมวิวสวยงามที่ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกสำรวจ และเห็นควรแก่การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ได้เข้ามาศึกษาธรรมชาติต่างๆ ทั้งด้านป่าไม้ หรือทรัพยากรธรณี อีกทั้งบึงกาฬเป็นจังหวัดใหม่ เราต้องการช่วยส่งเสริมจังหวัดโดยการนำทรัพยากรที่โดดเด่นมาประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

ทรัพย์สิน จงดี

จุดชมวิวที่สำคัญในพื้นที่ป่าแห่งนี้คือ หินสามวาฬ เป็นหน้าผาหินที่มีรูปร่างคล้ายวาฬ หากมองจากภาพถ่ายทางอากาศจะเหมือนวาฬ 3 ตัวกำลังว่ายน้ำเล่นกัน เราเรียกว่าวาฬตัวพ่อ ตัวแม่ และตัวลูก เมื่อประชาสัมพันธ์ออกไปทำให้ประชาชนสนใจ นอกจากนั้นยังมีจุดชมวิวหินหัวช้าง เป็นหินทรายลักษณะคล้ายหัวช้าง และหินช้างอยู่ทางทิศตะวันตก รวมถึงส้างร้อยบ่อที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การสู้รบระหว่างรัฐบาลไทยกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เมื่อหลายสิบปีก่อน”

นายทรัพย์สินกล่าวต่อว่า ด้านศักยภาพการท่องเที่ยวของบึงกาฬนั้น ส่วนตัวผมมองว่าบึงกาฬมีศักยภาพมาก เพราะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเรามีทั้งภูทอก ภูวัว ภูสิงห์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะเราก็มีวัดวาอารามหลายแหล่ง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมก็มีหลายที่ ซึ่งเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้แนวทางพัฒนาส่งเสริม ตลอดจนเรามีวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง มีความเป็นธรรมชาติ มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย

ประตูภูสิงห์
ส้างร้อยบ่อ