“สานต่อ รักษ์พอเพียง” สืบสานพระราชปณิธานพ่อ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี เตรียมจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “สานต่อ รักษ์พอเพียง”เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาของแผ่นดิน การอบรมเชิงปฏิบัติการ ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงการเลือกซื้อ สินค้าเกษตรผลผลิตเกษตรปลอดภัย ต้นไม้ พันธุ์ไม้ จากเกษตรตัวจริง ซึ่งจัดในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช(นวนคร) ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13,  08-7359-7171, 09-4649-2333 หรือคลิกที่ www.wisdomking.or.th และทาง facebook/ Instagram: wisdomkingfan และ Line: @wisdomkingfan