5 เม.ย. เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่ ฟรี

เมื่อวันที่ 2 เมษายน นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.ส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในเดือนเมษายนนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดงานวันสถาปนาองค์การฯ ขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2561 พร้อมกับเปิดเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “เส้นทางกระสุนพระอินทร์-พระราม”

นายรณรงค์ กล่าวต่อว่า โอกาสนี้ อ.ส.ส. จึงเปิดให้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ฟรี ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนเข้ามาสัมผัสคุณค่าความงดงามของพรรณพืชไทยเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 053-841009 และ Facebook สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

ที่มา : มติชนออนไลน์