สห+ภาพ ศิลปะแห่งชุมชนคนถ่ายภาพ ใน หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

จากการหลงไหลการถ่ายภาพของคนๆ หนึ่ง ที่ทำให้ปัจจุบันกลายเป็น “สห + ภาพ” ชุมชนคนถ่ายภาพ ที่มีมานานนับ 10 ปี

ป๊อก – โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว ลงพื้นที่พาสัมผัสกับงานศิลป์ ในรูปแบบของภาพถ่าย Photojournalist (ภาพถ่ายที่บันทึกเหตุการณ์จริง โดยไม่มีการจัดฉาก) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงสังคม โดยมี คุณ จิระนันท์ พัตรปรีชา นักเขียนกวีซีไรต์ และผู้ร่วมก่อตั้งสห+ภาพ ชุมชนคนถ่ายภาพ ทีมีความต้องการที่จะทำให้รูปถ่ายหนึ่งรูปมีคุณค่ามากกว่าแค่การบันทึกเรื่องราว แต่ต้องการที่จะผลักดันให้รูปถ่ายนั้นมีคุณค่าทางชุมชน และสังคม

ติดตามเรื่องราวดีๆ ได้ในโปรเจคหนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป (ช่วงหนึ่งของรายการสมุดโคจร On The Way) ทางช่อง 28  (3SD)