ฝรั่ง เจินจู

เป็นฝรั่งที่มีเมล็ดน้อย ติดผลดก ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ผลผลิตมีราคาดีไม่แตกต่าจากฝรั่งไร้เมล็ด แต่มีข้อได้เปรียบคือ ฝรั่งพันธุ์เจินจู ติดผลง่าย ออกผลดก เมล็ดมีน้อย รสชาติหวานกรอบ ผลมีขนาดพอเหมาะ ไม่เล็กและใหญ่จนเกินไป ประมาณ 400 – 800 กรัมต่อผล ปลูกได้ทุกพื้นที่ ดินเค็มก็ปลูกได้

แหล่งที่มา : สวนฝรั่งคุณระย้า จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 091-9511191