ทุเรียนพันธุ์ชมพูศรี

ประวัติ : เพาะจากเมล็ดลวง   แหล่งที่ค้นพบ : จ.นนทบุรี

ลักษณะประจำพันธุ์ : ทรงผลทรงกระบอก ปลายผลป้าน น้ำหนักผลเฉลี่ย ประมาณ 3.8 กก. รูปร่างหนามผลเว้า  เนื้อสีเหลืองส้ม กลิ่นอ่อน รสชาติหวานมันพอดี ลักษณะเนื้อหยาบ มีเส้นใยในเนื้อ ปริมาณน้ำในเนื้อมาก อายุเก็บเกี่ยว  120 วัน

แหล่งที่มา  :  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อ.ขลุง จ.จันทบุรี   โทร. 0-3939-7030, 0-3939-7146