ไข่มุกขาว

แหล่งที่มา : สวนฝรั่งคุณระย้า จ.สุโขทัย โทรศัพท์ 091-9511191