จิสด้า ผุดโปรเจ็กต์ใหม่ ชวนคนไทยออกไอเดีย “ใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม” ชิงรางวัลรวม 6 แสนบาท

ปัจจุบัน ภาพถ่ายดาวเทียม เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีความสำคัญที่จะทำให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างครอบคลุมในภาพเพียงภาพเดียว ซึ่งจะทำให้สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติทางสังคมเพื่อการวางแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการเกษตร การบริหารจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน สิทธิ์ในที่ทำกิน และสภาพแวดล้อม เป็นต้น เพราะความสำคัญดังกล่าว จึงทำให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เปิดโอกาสให้คนไทยได้นำเสนอแนวคิดและออกไอเดียสุดบรรเจิดว่า “ถ้าเรามีภาพถ่ายจากดาวเทียมในพื้นที่ใดก็ได้ เราจะสามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างจากภาพที่เรามีอยู่” ภายใต้ concept “เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” หรือ “For Better Living” ซึ่งก็หมายความว่า “เมื่อคิดและทำแล้วจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดีขึ้นนั่นเอง

นางกานดาศรี ลิมปาคม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรของจิสด้า กล่าวว่า “จิสด้า มีความต้องการจะส่งเสริมการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมในกลุ่มผู้ใช้งานอื่น นอกเหนือจากกลุ่มปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐด้วยกัน เพราะภาพจากดาวเทียมมีประโยชน์และมีมูลค่ามากกว่านั้น สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้มากมาย ภาพฯ 1 ภาพ สามารถบอกอะไรเราได้มากกว่า 1 มุมมอง เพื่อนำไปตอบโจทย์ได้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม สังคม เศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งในต่างประเทศนั้น มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เช่น มีธุรกิจด้านประกันภัยก็จะใช้ภาพฯ ในการประเมินสินทรัพย์ของลูกค้า ปิโตรเลียมจะใช้ติดตามสถานการณ์ของคลังน้ำมัน  หรือแม้แต่การให้บริการทำความสะอาดบำรุงรักษาสระว่ายน้ำและการประกันภัยสระ ก็ใช้ภาพฯ ในการชี้เป้า และค้นหาสระว่ายน้ำ เป็นต้น ซึ่งต่างจากบ้านเราที่ยังใช้เพื่อการติดตามทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตจะมีการแชร์ข้อมูล จาก Platform ต่างๆ ที่เปิดกว้างมากขึ้น จะทำให้ประเทศไทยมีภาพถ่ายดาวเทียมจำนวนมหาศาล ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถของงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้รองรับการก้าวเข้าสู่โลกแห่ง Big Data ที่ต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลพร้อมใช้จำนวนมากเป็นข้อมูลตั้งต้น จึงต้องมีการผลักดันการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลอัตโนมัติมาเป็นส่วนช่วย เพื่อให้เกิดกระบวนการแปลตีความข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบอัตโนมัติ

“เราอยากให้มีภาคธุรกิจที่มีการนำภาพไปวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อสนับสนุนงานในภาคต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลที่ดีขึ้น แม่นยำขึ้น หลากหลายขึ้น ได้มารวดเร็วขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ ของ วท. ในการ “สร้างคน” ให้มีอาชีพที่มีรายได้จากการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “เสริมแกร่ง” เพื่อให้ประเทศมีการใช้ Solution ที่ได้จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาเป็นข้อมูลประกอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต” นางกานดาศรีฯ ลิมปาคม กล่าว

โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนจากจิสด้าเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นระบบการแปลผลอัตโนมัติที่สามารถใช้ได้จริง ตอบโจทย์ในภาคส่วนต่างๆ และส่งเสริมให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจงานด้าน image processing รวมถึงสตาร์ทอัพด้านข้อมูล insight analytic สามารถกรอกรายละเอียดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2sEBc5R  ตั้งแต่วันนี้-25 มิถุนายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-141-4920 (คุณกวิน) หรือ https://bit.ly/2xMlYAN