แชมป์ถ้วยพระราชทานฯ ประกวดปลาหมอสี งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปีฯ มีมูลค่าหลักแสน

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับ ชมรมปลาหมอสีแห่งประเทศไทย จัดประกวดปลาหมอสี (ปลาหมอสีครอสบริด) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดการประกวดในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เลี้ยงปลาส่งเข้าประกวดจำนวนเกือบ 60 ตัว แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท Flower Horn ขอบตาแดง ขนาดความยาว ไม่เกิน 5 นิ้ว / ความยาว 5-7 นิ้ว และ ความยาว 7 นิ้วขึ้นไป ซึ่งผลการแข่งขัน ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทฟลาวเวอร์ฮอร์น รุ่นไม่เกิน 5 นิ้ว ได้แก่ คุณธวัชชัย นิลสมบูรณ์ 2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทฟลาวเวอร์ฮอร์น รุ่น 5-7 นิ้ว ได้แก่ คุณรัตติกาล ยองเพ็ชร 3. รางวัลชนะเลิศ ประเภทฟลาวเวอร์ฮอร์น รุ่น 7 นิ้วขึ้นไป ได้แก่ คุณคงสวัสดิ์ ปัญญาวงค์

สำหรับรางวัลยอดเยี่ยม Best in group รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้แก่ คุณคงสวัสดิ์ ปัญญาวงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี วิระสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประธานคณะกรรมการจัดการประกวดให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ปลาหมอสีตัวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม มาจากจังหวัดลำพูน ถือว่าเป็นปลาที่มีลักษณะที่หายากมาก มีโครงสร้างใหญ่ สมบูรณ์ ตรงตามสายพันธุ์ มีขนาดยาวกว่า 10 นิ้ว รูปทรงของหัวใหญ่ มีลวดลายมุก ลำตัวสีแดงสด ชัดเจน มีครีบสมบูรณ์ และเมื่อทรงตัวในน้ำหรือยืนน้ำ ถือเป็นปลาที่มีลักษณะสง่างาม สำหรับปลาตัวนี้เมื่อได้รับรางวัลการันตี มีมูลค่าหลักแสน และหากได้รับรางวัลต่อไปอีก ก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ “สำหรับปลาหมอสีที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมด ได้จัดแสดง ณ บริเวณอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมได้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561