วว.ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ จัดเสวนาฟรี! เผยแพร่งานวิจัยโครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัย “โครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล” ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาได้ที่ www.tistr.or.th (http://www.tistr.or.th/tistrnew/banners/files/banner_ethanol62.pdf) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. โทร. 0 2577 9054 ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง โครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อคัดเลือกยีสต์ทนร้อนภายในประเทศ ที่มีศักยภาพในการรองรับการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล ภายใต้สภาวะความเข้มข้นสารตั้งต้นสูง ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลแบบใช้ความเข้มข้นสารตั้งต้นสูง พร้อมทั้งเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลของเชื้อยีสต์ทนร้อนที่คัดเลือกได้กับเชื้อยีสต์ทางการค้า ทั้งในถังหมักระดับห้องปฏิบัติการและถังหมักระดับกึ่งอุตสาหกรรม รวมทั้งทดสอบระบบกู้คืนเอทานอลระหว่างกระบวนการหมักทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและถังหมักระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการใช้ระบบกู้คืนเอทานอลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด