งานประกวดกล้วยไม้ตัดดอก งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเกษตรกรและผู้ประกอบการ ร่วมประกวดกล้วยไม้ตัดดอก ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยการประกวดแบ่งเป็น 4 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 กล้วยไม้ตัดดอก 5 ช่อ แบ่งเป็น 6 สกุล ได้แก่ 1. สกุลหวาย 2. สกุลมอคคาร่าและสกุลใกล้เคียง 3. สกุลแวนด้าและสกุลใกล้เคียง 4. สกุลออนซิเดี้ยม 5. สกุลรีแนนเธอร่าและสกุลใกล้เคียง 6. สกุลอื่นๆ
หมวดที่ 2 พวงมาลัยดอกกล้วยไม้ 2 ชุด ได้แก่ 1. พวงมาลัยคล้องข้อมือ 2. พวงมาลัยคล้องคอ (ใช้ดอกกล้วยไม้ ไม่น้อยกว่า 80%)

หมวดที่ 3 การแข่งขันจัดดอกกล้วยไม้ในภาชนะ 2 ชุด ได้แก่ 1. ภาชนะทรงสูง 2. ภาชนะทรงแบน (ดอกกล้วยไม้ ใบไม้ โอเอซิส แจกัน กรรไกร และมีด จะจัดเตรียมให้ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง) รับสมัครเวลา 09.00-12.00 น. (รับจำนวนจำกัด) เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.

หมวดที่ 4 ช่อดอกกล้วยไม้แสดงความยินดี (สำหรับถือ) โดยใช้ดอกกล้วยไม้เป็นหลัก ไม่น้อยกว่า 80%

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ในวันที่ 26 มกราคม 2562 โดยรับผลงาน เวลา 09.00-12.00 น. ตัดสินการประกวดเวลา 13.00-16.00 น. และพิธีมอบรางวัล 16.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว โทรศัพท์ 09-2254-7428 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ku.ac.th