สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชวนชม… Super Full Moon ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี 19 กุมภาพันธ์ 2562

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชวนชม… Super Full Moon ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี 19 กุมภาพันธ์ 2562