SCG จัดอบรมสร้างอาชีพ-เสริมทักษะ ป้อนตลาดแรงงาน พร้อมหนุนเอสเอ็มอี ตั้งเป้าช่วย 2 หมื่นคน ใน 4 ปี

แม้โควิด-19 ในไทยจะเริ่มคลี่คลาย แต่ก็ทิ้งบาดแผลที่ยังไม่หายดีให้สังคมไทยไม่น้อย หลายธุรกิจต้องปิดกิจการ ผู้คนตกงาน ขาดรายได้ ต้องกลับถิ่นฐานไปทำการเกษตร แต่กลับเจอปัญหาภัยแล้งซ้ำซ้อน อีกทั้งนักเรียนนักศึกษาต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงขึ้น

เมื่อการสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งและยั่งยืน ไม่ใช่การเติบโตเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องสร้างสมดุลให้ทุกฝ่ายก้าวไปด้วยกัน แนวคิด ESG หรือการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล จึงได้รับความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะไม่เพียงสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจได้จริง แต่ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ด้วย

เช่นเดียวกับเอสซีจี ที่ต้องการประคับประคองสังคมให้ก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง จึงดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG อย่างต่อเนื่องและจริงจัง พร้อมนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ที่มี ไปช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งด้านการเกษตร การสร้างอาชีพ เสริมทักษะ ตั้งเป้าช่วย 20,000 คนให้ได้ภายใน 4 ปี

#SCG #เอสซีจี #ESG

ติดตามภารกิจเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำของเอสซีจี ได้จากคลิปนี้