ซีพีเอฟ – ซี.พี.เวียดนาม คว้า 7 รางวัลระดับโลก TPM จากญี่ปุ่น

นายชำนาญ หวังอัครางกูร รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์และพันธุ์สัตว์ บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น และ นายบุญเสริม เจริญวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำคณะพนักงานเข้ารับ 7 รางวัลระดับโลก Total Productive Maintenance : TPM 2018 สะท้อนภาพลักษณ์องค์กรที่มีระบบงานตามแนวคิด “การป้องกัน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน ตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก 4 แห่ง ได้แก่ บางนา กม.21, พิษณุโลก, หนองแค และปักธงชัย ได้รับรางวัลระดับ Award for Excellence in Consistent TPM commitment จำนวน 4 รางวัล นอกจากนี้ โรงงานอาหารสำเร็จรูปสระบุรี ซีพีเอฟ, โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกด่องนายและบิ่นเยือง ซี.พี.เวียดนาม ยังสามารถคว้ารางวัลระดับ Award for TPM Excellence, Category A จำนวน 3 รางวัล เป็นครั้งแรก ณ เกียวโต อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเฟอเรนซ์ เซ็นเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น