มฟล. จัดอบรมหลักสูตร 3 วัน ‘การผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับผิว’

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดอบรมหลักสูตร ‘การผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับผิว’ ตามโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา จัดขึ้นเป็นหลักสูตร 3 วัน ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้อง ME 213 อาคาร E-Park และห้อง 503 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (S3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ คือ รศ.ดร.มยุรี กัลปยาวัฒนกุล และ รศ.ดร. ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และอาจารย์ผณินทร สิทธิพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ พิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 มี นางสาวการะเกด นันทศรีนนท์ ผู้จัดการโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รายงานการดำเนินการโครงการก่อน แล้ว ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานจัดนัดการทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

มีผู้เข้าอบรมเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ หรือชัยนาท และด้วยหลากหลายวัตถุประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ นักเรียน ชั้น ม. 6 ที่ต้องการเข้ามาทดลองเรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเรียน, เจ้าของธุรกิจที่พักโฮสเทลที่เตรียมออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรเพื่อบริการลูกค้า, เจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่หลังคลอด เป็นต้น

 

ภายในการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ โดยการบรรยายนั้นเริ่มจากการแชร์ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจจากผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ก่อนจะเป็นการบรรยายโดยอาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อาทิ ความรู้ เกณฑ์ และข้อกำหนดในการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับผิว ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับผิว ทั้งหลักการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ และการคัดเลือกสมุนไพรไทยที่เหมาะกับประเภทของเครื่องสำอางสำหรับผิว ส่วนภาคปฏิบัตินั้นเป็นการฝึกปฏิบัติเครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับผิวประเภทเจล เซรั่ม และเอสเซนส์ ตลอดจนองค์ความรู้ทฤษฎีและหลักการประเมินคุณภาพผลิตเครื่องสำอาง รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน ในการประกอบธุรกิจสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง หลักการลงทุนธุรกิจ/การคำนวณต้นทุนและตั้งราคาขาย/ แนวทางและกลยุทธ์การขาย

บทความก่อนหน้านี้สร้างฝายขยายโป่ง ณ ทับลาน
บทความถัดไปมกอช. รวมเวที “โคเด็กซ์” ผลักดันแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐาน Codex สำหรับน้ำมันรำข้าว หวังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและส่งออกของอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าว พร้อมรับร่างมาตรฐานน้ำมันอัลมอนด์-วัตถุเจือปนอาหาร