เปิดตัวนวัตกรรมอาหารปทุมธานี 2562

จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ยกขบวนสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารนับ 100 รายการ โชว์ศักยภาพเมืองนวัตกรรมอาหาร ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารของจังหวัดปทุมธานี ผ่านการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมอาหารต้นแบบ 10 รายการ และประกาศผลพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมอาหารปทุมธานี 2562 จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น G เมืองสุขสยาม  ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ ว่าจังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมากจากหัวเมืองเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่โดดเด่น สู่เมืองแห่งการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาด และการตลาดของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และยังเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของภูมิภาคด้วย ปัจจุบันปทุมธานีเป็นทั้งแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย มีโรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหารอยู่มากกว่า 300 แห่ง และมีผู้ประกอบการรายย่อยอีกมากกว่า 100 ราย ซึ่งทางจังหวัดพร้อมให้การส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังสนองตอบวิสัยทัศน์ของเมือง ที่มุ่งสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านสังคมให้เป็นสังคมคุณภาพ

“จังหวัดปทุมธานี มีนโยบาย “Pathum Thani City of Innovation” และ “Pathum Thani Market 4.0” เป็นนโยบายที่สำคัญ ซึ่งทางจังหวัดได้มีการผลักดันและขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยี มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่มีความต้องการอุปโภคและบริโภคสินค้าด้านนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน รวมถึงการตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุที่หันมาบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และหาซื้อได้สะดวกสบาย”

ปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานี มีรายได้เป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ และตั้งเป้าหมายว่า จะมีรายได้ขึ้นเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศในสิ้นปี พ.ศ. 2562 นี้ โดยทางจังหวัดมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบการไปพร้อมกันในทุกด้าน

ด้าน นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงรายละเอียดของงาน “ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร” ว่าการจัดงาน “ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร” นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพสินค้านวัตกรรมอาหารของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้นำผู้ประกอบการด้านอาหารชั้นแนวหน้าของจังหวัดมาร่วมโชว์ศักยภาพของนวัตกรรมอาหารผ่านการออกบู๊ธจำหน่ายสินค้าต่างๆ

นอกจากนี้ ทางจังหวัดยังได้ จัดทำโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหารปทุมธานี 2562 หรือ Pathum Thani Food Innopolis contest 2019 ซึ่งเป็นโครงการที่เชิญชวนให้เกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ได้ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมอาหารเข้าประกวด โดยกำหนดให้ผู้ส่งผลงานนำวัตถุดิบที่โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี  มาพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดสู่กระบวนการผลิตเชิงธุรกิจได้ ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก และทางจังหวัดได้คัดเลือกผลงานนวัตกรรมอาหารให้ได้รับรางวัล จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สเปรดก๋วยเตี๋ยวเรือพร้อมรับประทาน ผลงานของ คุณลัทธพล บุญดิษฐ์สถาพร และ คุณปฐมากรณ์ เกตุเพชร
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่หนึ่ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ แป้งกล้วยหอมบราวน์นี่สำเร็จรูป ผลงานของ คุณอมลณัฐ ค้ายาดี และ คุณณิชากร ศรีละมาศ
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่สอง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ เห็ดเออรินจิ เทริยากิ ผลงานของ บริษัท เฟรช แอนด์ เฟรนลี่ฟาร์ม จำกัด
 4. รางวัลชมเชย ได้แก่ น้ำแก้วมังกรผสมเนื้อ 100% ไม่มีน้ำตาล และแยมแก้วมังกร 100% ไม่มีน้ำตาล ผลงานของ บริษัท วีดา ฟรุต จำกัด
 5. รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ลูกชุบเกสรบัวหลวงผสมถั่วขาว ผลงานของบริษัท คุณเก๋ขนมหวาน จำกัด

ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ จะถูกนำมาจัดแสดงภายในงานนี้ ร่วมกับผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้นแบบของจังหวัดปทุมธานี จำนวน 10 รายการด้วย

 

ทั้งนี้ สำหรับการประกวด ผลงานนวัตกรรมอาหารปทุมธานี 2562 นั้น คณะกรรมการมีเกณฑ์การพิจารณาการตัดสินหลักๆ ประกอบด้วย

1.ความเป็นนวัตกรรม การแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานความรู้ ซึ่งนำไปสู่การผลิตได้ ในทางการค้า ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากเดิมที่มีอยู่ในท้องตลาดและใช้หลักคิดทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรม

 1. ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ มีการใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ (เช่น มีการวางแผนโครงการ มีการวางแผนการทดลอง มีแผนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แผนการประเมิน คุณภาพต่างๆ ประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบ)
 2. ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นไปได้ในเรื่องการผลิต การตลาด เทคโนโลยี ความปลอดภัยในการบริโภค อายุการเก็บรักษาเหมาะสมในเชิงพาณิชย์และกฎหมาย
 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานความรู้ ซึ่งนำไปสู่การผลิตได้ในทางการค้าได้จริง ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากเดิมที่มีอยู่ในทองตลาดและใช้หลักคิดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรม
 4. การเลือกใช้กระบวนการผลิตที่เหมาะสม ขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่เหมาะสม มีความชัดเจน
 5. แนวคิดด้านความปลอดภัยของอาหาร คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและมีฉลากโภชนาการถูกต้อง มีการวางแผนหรืออยู่ระหว่างการคำนวณอายุการเก็บรักษาที่ถูกต้อง มีการออกแบบ ใช้เทคโนโลยีในการยืดอายุรักษาและการเลือกระบบการบรรจุและวัสดุบรรจุที่เหมาะสม (Package Design)
 6. โอกาสการต่อยอดธุรกิจ สามารถนำไปขยายผลในเชิงธุรกิจได้

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่นอกจากจะช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารของจังหวัดปทุมธานีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น ทั้งในกลุ่มของผู้บริโภคชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวในไอคอนสยามแล้ว การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายการตลาดให้กับผู้ประกอบการของจังหวัดปทุมธานีด้วย และยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องชื่อดัง ที่มาร่วมสร้างสีสันในงานทุกวันด้วย อาทิ บี้ สุกฤษฎิ์ แพรว คณิตกุล แกงส้ม เดอะสตาร์  เบลล์ เลลาณี และอาเมน เดอะสตาร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการสาธิตประกอบอาหาร “นวัตกรรมอาหารว่าง” จาก เชฟจากัวร์ – ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ เชฟมังกร – ดร.ภูริ ชุณห์ขจร ที่จะมาสาธิตการนำวัตถุดิบที่ผลิตในจังหวัดปทุมธานีมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารใหม่ๆ ที่น่าลิ้มลองอีกด้วย

เชิญชมผลงานที่ชนะการประกวด พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารหลากหลายของจังหวัดปทุมธานีได้  ในงาน “ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร” “Pathum Thani Food Innopolis”  ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ สุขสยาม ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ