แม็คโคร ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันโภชนาการ มหิดล เพิ่มฐานข้อมูลโภชนาการผ่านคิวอาร์โค้ด ในผักผลไม้ปลอดภัย ตอบโจทย์คนใส่ใจสุขภาพ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร (ที่ 2 จากขวา) และ นายเรวัติ อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 2 จากซ้าย) ในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ ระหว่าง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ (ที่ 3 จากขวา) และ สถาบัน โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อาจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ (ที่ 3 จากซ้าย) จัดทำฐานข้อมูลคุณค่าโภชนาการอาหารเพื่อใช้ในผักผลไม้ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (i-Trace) ภายใต้แบรนด์ MQP ของแม็คโคร หวังต่อยอดให้ผู้ประกอบการ เพื่อตอบรับกระแสรักสุขภาพของลูกค้าและประชาชน ณ แม็คโคร สำนักงานใหญ่ ถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้