“บสย.” จับมือ “มติชนอคาเดมี” อบรมหลักสูตร “สองล้อไม่ง้อช่าง” เติมความรู้ สู่กลุ่มอาชีพอิสระ “เปิดร้านซ่อมจักรยาน”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน (มติชนอคาเดมี) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับมติชนอคาเดมี จัดโครงการ “หมอหนี้ บสย. เติมความรู้” โดยอบรมหลักสูตร “สองล้อไม่ง้อช่าง” สอนโดย อ.สรวัชร์ ชยาเมธิสุรัตน์ อาจารย์จากมติชนอคาเดมี เป็นการอบรมเทคนิคการซ่อมรถจักรยานให้กับบุคคลทั่วไปและผู้สนใจอยากเปิดร้านซ่อมจักรยานจำนวน 50 คนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยมี นายชญานิน ศิริจางคพัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. เป็นประธานเปิดการอบรมนายชญานิน กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมจักรยาน โดยได้รับเกียรติจาก อ.สรวัชร์ มาเป็นวิทยากร มอบความรู้เกี่ยวกับการซ่อมจักรยานพร้อมเทคนิคและเครื่องมือครบครันให้กับผู้ประกอบการหรือผู้สนใจ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปประกอบเป็นกิจการตนเอง ปัจจุบันเทรนด์อาชีพอิสระ อาชีพที่อยู่ตามบ้าน สามารถโปรโมททางโซเชียลมีเดียของตัวเอง สุดท้ายก็มีแฟนคลับมีความน่าเชื่อถือก็สามารถสร้างอาชีพของตัวเองได้

“บสย. เป็นสถาบันค้ำประกันสินเชื่อ เวลาทุกท่านไปขอสินเชื่อธนาคาร ทางธนาคารต้องการความมั่นใจในหลักประกัน ในมุมของ บสย. ธุรกิจรายย่อย ที่ขอสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาท นอกจากความสามารถในการชำระหนี้แล้ว ธนาคารจะขอให้มีคนค้ำประกัน อาทิ บุคคลหรือ ข้าราชการ ซึ่ง บสย. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง สามารถค้ำประกันแทนคนเหล่านั้นได้”

“โครงการหมอหนี้ บสย. เติมความรู้ เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการหมอหนี้ บสย.” ที่มีวัตถุประสงค์ 3 เติม คือ  1. “เติมทุน” คือเป็นหลักประกันช่วยให้เจ้าของกิจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยโครงการค้ำประกันต่างๆ ของ บสย. 2. “เติมความรู้” เป็นการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือบริหารจัดการกิจการให้เจริญรุ่งเรือง และ 3. “เติมคุณภาพชีวิต” เมื่อมีความรู้แล้ว สามารถนำไปใช้กับกิจการได้แล้ว บสย. หวังว่าจะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน” นายชญานินกล่าว