กยท. เจ้าภาพจัด MOU ระหว่าง China ZhengXin Group และ Dimond Star Network มุ่งซื้อ – ขายยาง ใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรชาวสวนยาง กระตุ้นส่งออกระหว่างประเทศ

วันนี้ (18 ธันวาคม 2562) กยท. เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนาม MOU เพื่อความร่วมมือทางด้านธุรกิจ ของ China ZhengXin Group Limited และ บริษัท Dimond Star Network จำกัด เพื่อซื้อ – ขายยางพารา มุ่งเน้นยางธรรมชาติจากเกษตรกร – สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไทยมาเป็นวัตถุดิบ กระตุ้นการส่งออกยางระหว่างประเทศ โดยมี นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการ กยท. เป็นประธานในพิธีลงนามระหว่าง Mr.Benjamin Zhang GuaQiang รองผู้จัดการ China ZhengXin Group Limited และ นายเกรียงศักดิ์ ทิพย์สิงห์ ประธาน บริษัท Dimond Star Network จำกัด ณ ห้องสถลสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางด้านธุรกิจ ระหว่าง China ZhengXin Group Limited และบริษัท Dimond Star Network จำกัด ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางพาราของสถาบันเกษตรกร ได้แก่ ยางแท่ง STR 20 ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง STR 20 ผสม 97.50% และผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิดอื่นๆ ถือเป็นการผลักดันผลิตภัณฑ์ยางพาราของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กยท. ซึ่งบริษัทผู้ขายจะต้องทำการผลิตหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ยาง โดยใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติจากเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวนไม่น้อยกว่า 400,000 ตัน ต่อปี

นายขจรจักษณ์ กล่าวเพิ่มเติ่มว่า กยท. มีบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการยางให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูป การตลาด และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและอุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นต้น รวมถึงงานในวันนี้ จะช่วยดูดซับปริมาณยางพาราในระบบ ตลอดจนสามารถกระตุ้นการส่งออกยางพาราของประเทศไทย โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประเทศที่นำเข้ายางพาราในสัดส่วนมากที่สุด ฉะนั้น การร่วมมือทางด้านธุรกิจกันระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย จะเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในประเทศไทย และสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างความสัมพันธ์อันดีทางด้านการค้าการลงทุน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านยางพาราสืบไป