วันสถาปนาไสใหญ่ 84 ปี

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 “วันสถาปนาไสใหญ่ 84 ปี” โดย คุณนิพนธ์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าไสใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพิรุณ พระภูมิเจ้าที่ และสักการะพระพุทธไสยโตวัฒนา และในพิธีทางศาสนา ได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย