เลขาธิการประจำคณะเลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เยี่ยมชม โครงการไก่แปรรูปเพื่อการส่งออกที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

นายเจิ่น ก๊วก เหวือง เลขาธิการประจำคณะเลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการแปรรูปไก่เพื่อการส่งออก เฟสที่ 1 ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบิ่นห์เฟื้อก จังหวัดบิ่นห์เฟื้อก ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการเลี้ยงไก่แปรรูปครบวงจรเพื่อการส่งออก ที่มีกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล โดยมี นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการไก่แปรรูปส่งออก เฟสที่ 1 (ปี 2019-2022) เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการก่อสร้างโรงงานไก่แปรรูปส่งออกปลอดโรค ตามข้อกำหนดขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) เป็นโรงงานครบวงจรแห่งแรกของ ซี.พี. เวียดนาม และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้เวียดนามเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ภายใต้งบประมาณการลงทุน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีกำลังการผลิต 50 ล้านตัวต่อปี