“ประภัตร” ชูเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จัดทำแปลงนาสาธิต หวังเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรนำไปปรับใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงนาสาธิตเพื่อร่วมกันหารือถึงการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้ และจัดทำเป็นแปลงสาธิตเพื่อให้เกษตรกรที่สนใจได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงาน ณ แปลงนาสาธิต อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

นายประภัตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความคิดในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเข้ามาใช้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการทำนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร โดยการนำเทคโนโลยีประเภทเครื่องจักร โดรน ฯลฯ ที่มีความแม่นยำสูงเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพในการทำงาน อาทิ การตรวจวัดในเรื่องของสภาพดิน ความชื้นในดิน แร่ธาตุในดิน ความเป็นกรดด่าง สภาพปริมาณแสงธรรมชาติ รวมถึงเรื่องศัตรูพืชต่างๆ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นหลัก ซึ่งจะจัดทำเป็นรูปแบบแปลงนาสาธิต ในพื้นที่นาขนาด 138 ไร่ ให้เกษตรกรที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงาน และนำกลับไปปรับใช้ในการทำเกษตรของตนเองได้

นายสุดสาคร กล่าวว่า ในส่วนของกรมการข้าวนั้น จะนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาใช้ในแปลงนาสาธิต ตั้งแต่ 1. การเตรียมดิน โดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ที่มีเครื่องปรับระดับดินด้วยเลเซอร์ (Laser land leveling)​ 2. ระบบน้ำ จะนำเครื่องวัดความชื้นในดินและระบบน้ำอัจฉริยะมาใช้ซึ่งจะแสดงผลทุกชั่วโมงผ่าน Line application 3. การติดตามสภาพแวดล้อมด้วยสถานีตรวจวัดอากาศ และระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT)​ 4. การจัดการปุ๋ย จะนำเครื่องวัดปริมาณธาตุอาหารในใบพืชมาใช้ 5. การอารักขาพืช จะนำเทคโนโลยีโดรนมาใช้ในการฉีดพ่นสารและสำรวจสุขภาพพืช ปริมาณข้าวปน และวัชพืชพร้อมทั้งถ่ายภาพศัตรูพืช และ 6. ระบบช่วยตัดสินใจด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยทั้งหมดจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว และสามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้

“นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) มีความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกร จึงได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ให้พี่น้องเกษตรกรสามารถมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยในวันนี้นอกเหนือจากการจัดทำแปลงนาแล้ว ยังได้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมปศุสัตว์พร้อมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน ที่มาให้คำแนะนำช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติม อาทิ การปลูกขิง การเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน และการปลูกโกโก้ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเพิ่มขึ้น” นายประภัตร กล่าว

บทความก่อนหน้านี้สวทช. ส่งมอบรถเข็นรักษ์โลกคันแรกในโครงการ ให้ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดข้าวเหนียวหมู-เนื้อ จ.นครปฐม พร้อมเดินหน้าเปิดรับผู้ค้าสตรีทฟู้ดร่วมจับจองรถเข็นถึง 30 มิถุนายน นี้
บทความถัดไปบิ๊กป้อม ห่วงประชาชนกลับภูมิลำเนาจากผลกระทบโควิด-19 เร่ง บจธ. แก้ปัญหาที่ดินทำกิน พร้อมมอบ บิ๊กอวบ ประธานบอร์ด บจธ. คนใหม่ลงพื้นที่ร่วมแก้ปัญหาด่วน