กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดโครงการฯ ปลูกป่า ป้องกันไฟป่าทั่วประเทศ

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าขึ้น เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎร

เมื่อเร็วๆ นี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ ณ บริเวณป่าบ้านดงนคร เขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) โดย นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการและมีผู้บริหารส่วนงานต่างๆ และจิตอาสากว่า 1,200 คน เข้าร่วมงาน

โครงการดังกล่าว ปลูกป่าบนพื้นที่ 100 ไร่ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการปลูกฟื้นฟูป่าด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่นมาดำเนินการ ประกอบด้วย สัก ประดู่ พะยูง หว้า ยางนา ตะเคียนทอง อินทนิลน้ำ กฤษณา มะชัก มะไฟ เสี้ยว มะเกี๋ยง มะขาม คูน มะกอกน้ำ ขี้เหล็ก มาปลูกโดยเลียนแบบป่าธรรมชาติ พร้อมทำแผงดักหมอกในช่วงกลางคืนและเป็นร่มเงาในเวลากลางวันเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ต้นไม้

ทั้งนี้ สำนักงานสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนจิตอาสา ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ให้สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด จำนวน 20,000 ต้น พร้อมจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่

โดยใน วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ ณ บริเวณบ้านด่านโง เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ 10 ไร่ ณ บริเวณบ้านควนชิง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง พื้นที่ 10 ไร่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณบ้านนางอย เขตอุทยานแห่งชาติภูผายล จังหวัดสกลนคร พื้นที่ 17 ไร่ และวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณป่าบ้านดงนคร เขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 100 ไร่

หลังจากนี้ หน่วยงานโครงการพระราชดำริ อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกต่อไปอีก 3-5 ปี พร้อมป้องกันไฟป่าและหากต้นไม้ที่ปลูกตายจะปลูกเสริมใหม่ เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ตามธรรมชาติ อันจะเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ระบบนิเวศของพื้นที่และประชาชนต่อไป