ธ.ก.ส. เปิดอบรม New Gen Hug Edutainment Camp ในโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม New Gen Hug Edutainment Camp” และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเกษตรสายพันธุ์ใหม่ พัฒนาชาติไทยยั่งยืน โดยมี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด เพื่อเฟ้นหาและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมแข่งขันในแนวคิดการพัฒนาด้านการเกษตรสู่ธุรกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยในการอบรมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมายมาให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ ดร.รอยล จิตรดอน เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายในหัวข้อ น้ำ จุดเริ่มต้นของเกษตรกรรม นายอำพล อาภาธนาการ ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม บรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมการแปรรูปและสร้างมูลค่าสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้รับความรู้ตามประเภทที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรเทคโนโลยี เกษตรแปรรูป และเกษตรท่องเที่ยวชุมชน ทั้งนี้ ยังมี New Gen Hug Clinic เพื่อให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมสันทนาการและมินิคอนเสิร์ตจาก บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว ในระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2563 ณ อิงธาร รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก