วว.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเลขาธิการ มกอช. รับตำแหน่งใหม่

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหาร วว. มอบกระเช้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ( มกอช.) รับตำแหน่งใหม่ (1 ตุลาคม 2563 @ อาคาร 1 มกอช.)

บทความก่อนหน้านี้สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563
บทความถัดไปห่างกันไม่ห่างไกล…ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจแพทย์-พยาบาลชายแดน จังหวัดตาก