บิ๊กอวบ เร่งชี้แจงภารกิจ บจธ. ให้ครบทุกจังหวัดภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก พร้อมบูรณาการ จ.ประจวบฯ ขับเคลื่อนแก้ปัญหาที่ดินทำกิน!

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายชาตรี จันทร์วีระชัย ให้การต้อนรับ พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) และนายศรีชา ม่วงไข่ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 2 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ บจธ. เพื่อประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ กล่าวต่อที่ประชุมว่าจากที่ได้เดินทางไปชี้แจงภารกิจเกือบทุกจังหวัดภาคกลางได้รับข้อมูลว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ต้องเช่าที่ดินทั้งที่ดินตัวเองที่สูญเสียสิทธิจากการจำนองจำนำ ขายฝาก ซึ่ง บจธ. มีภารกิจช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ให้มีที่ดินทำกิน ให้พึ่งพาตัวเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งบจธ. จะอบรมให้ก่อนเข้าทำประโยชน์ที่ดิน ที่บจธ. สนับสนุนในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์

“ช่องทางที่ประชาชนจะขอความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินของรัฐมีอยู่แล้วคือ ส.ป.ก.  คทช. และธนารักษ์ ส่วน บจธ. เป็นช่องทางที่ 4 ที่ดำเนินการโดยซื้อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เสนอขอความช่วยเหลือ โดยสมาชิกเป็นผู้เลือกที่ดินตามความต้องการ และ บจธ. จะไปสำรวจ ต่อรองราคาร่วมกับสมาชิก  จัดซื้อแล้วก็ให้สมาชิกเช่าและเช่าซื้อ  “พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติกล่าว

นอกจากนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ยังขอให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและจังหวัด เป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ภารกิจ บจธ. และส่งข้อมูลมาที่ศูนย์ดำรงธรรม แล้วส่งมาให้ บจธ. ซึ่งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล บจธ. ต้องการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้ประชาชนทั่วประเทศ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งว่า ส.ป.ก. ได้ช่วยเหลือประชาชนเรื่องที่ดินทำกิน ได้ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน  387,767 ไร่ มีพื้นที่ดำเนินการตามแผน 216,998 ไร่ เหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้จัด 14,626 ไร่ และมีประชาชนมาลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ จาก 7 อำเภอยกเว้นอำเภอหัวหิน  ประมาณ 1,800 คน  ขณะที่ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดประจวบฯ แจ้งว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ธนารักษ์ดูแลอยู่ในเขตเมืองและมีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัย เพราะที่ดินธนารักษ์ส่วนใหญ่เป็นเขตทหาร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า โครงการของ บจธ. เป็นประโยชน์มาก เพราะข้อมูลที่ชาวบ้านแจ้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ดินติดคดี และได้รับความเดือดร้อนจากการจำนอง จำนำ ขายฝาก โดยเฉพาะการขายฝากที่เป็นปัญหามากและอยากเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายขายฝากที่ทำให้ประชาชนสูญเสียที่ดินทำกิน

โดยจังหวัดตราด จะเป็นจังหวัดต่อไปที่คณะผู้บริหาร บจธ. จะลงพื้นที่ชี้แจงภารกิจและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน