ภาครัฐ ภาคเอกชน จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด”

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมอารักขาพืชไทย ร่วมกับ สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ได้จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมการบริหารจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm)” ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนวัตกรรม และเทคโนโลยีวิธีการป้องกันหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดให้แก่ผู้ที่สนใจ และมีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลวิชาการที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรในการบรรยายจากหลากหลายหน่วยงานมาให้ความรู้ และแบ่งปันข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ คุณพาโชค พงษ์พานิช (กรรมการบริหาร และอดีตนายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย) บรรยายหัวข้อ สถานการณ์การผลิตข้าวโพดในปัจจุบันของประเทศไทย, คุณศักดา ศิริวิโรจน์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อบุคคล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) บรรยายหัวข้อ ทิศทาง/นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการผลิตข้าวโพด, คุณศรุต สุทธิอารมณ์ (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช) บรรยายหัวข้อ การบริหารศัตรูข้าวโพด และสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

คุณสมศักดิ์ สมานวงศ์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทย

นอกจากนี้ คุณสัญญา สุจาโน (ASEAN Strategic Business Development Manager Seed Apply Technology ผู้แทน บริษัท คอร์เทวา อะกริซายน์ จำกัด) บรรยายหัวข้อ นวัตกรรมด้านการอารักขาพืช: เทคโนโลยีการใช้สารคลุกเมล็ดพันธุ์ และ ดร. พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท (ผู้อำนวยการกลุ่มกีฏ และสัตววิทยา) บรรยายหัวข้อ นวัตกรรมด้านการอารักขาพืช: เทคโนโลยีด้านการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการอารักขาพืชจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ นิทรรศการทดสอบความต้านทานสารเคมีของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และการใช้สารอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยกรมวิชาการเกษตร, นิทรรศการนวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตรไทเกอร์โดรน โดย บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด, นิทรรศการนวัตกรรมโดรนการเกษตรอัจฉริยะ โดย บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค จำกัด และนิทรรศการเทคโนโลยีสารคลุกเมล็ดป้องกันหนอน (ลูมิเวีย) โดย บริษัท คอร์เทวา อะกริซายน์ จำกัด