บ้านปูฯ หนุนยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่ 3 โรงพยาบาลในสมุทรสาคร มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งปัจจุบันจัดเป็นพื้นที่สีแดงที่มีความเสี่ยงสูง จึงเร่งส่งมอบหน้ากาก N-95 ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,358,460 บาท ให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พร้อมด้วยหน้ากากผ้าคุณภาพดีจำนวน 10,500 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของแพทย์และพยาบาลระหว่างการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ การนำเข้าสู่การดูแลเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และการรักษาตามมาตรการของภาครัฐต่อไป

การส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินบริจาคในครั้งนี้ เป็นภารกิจภายใต้กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบ้านปูฯ 250 ล้านบาท ที่ดำเนินการบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน