ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งอาหารจากใจต่อเนื่อง เป็นกองหนุนนักรบเสื้อกาวน์ใน 6 จังหวัดควบคุมสูงสุด สู้โควิด-19

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)​ หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้า โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” เร่งส่งอาหารพร้อมรับประทานกว่า 61,000 แพ็กให้ 15 โรงพยาบาลใน 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด โควิด-19 เป็นกองหนุนให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ทำสงครามหยุดยั้งโควิด-19 รอบใหม่

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิม ทำให้แพทย์-พยาบาลมีภาระหนักในการรับมือเพื่อดูแลผู้ป่วยและตรวจหาเชิงรุกอย่างเร่งด่วน เพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เร็วที่สุด ซีพีเอฟ จึงได้สานต่อ โครงการ​ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” นำความเชี่ยวชาญของการเป็นผู้ผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภารกิจด้านอาหาร ให้กับทีมหมอ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โดยการจัดส่งอาหารพร้อมรับประทานให้ 15 โรงพยาบาลใน 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี เพื่อเติมพลังและเป็นกำลังใจให้นักรบเสื้อกาวน์ที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดและมีความเสี่ยงอย่างมากได้รับประทานอาหารมีคุณภาพ ปลอดภัยอย่างเพียงพอ และนำเวลาอันมีค่าไปสู้รบกับไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มศักยภาพ

ตลอดช่วงเดือนมกราคม 2564 นี้ บริษัท โดยทีมเดลิเวอรี่ของซีพี เฟรชมาร์ท ได้ทยอยจัดส่งอาหารพร้อมรับประทานรวมทั้งสิ้น 61,200 แพ็ก ตามมาตรการความปลอดภัยอย่างรัดกุมไปถึงโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 15 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลบางเลน โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โรงพยาบาลนภาลัย โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหาเสนา โรงพยาบาลพระยายมราช และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

ทั้งนี้ ซีพีเอฟมุ่งหวังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ได้ด้วยดี บริษัทยังได้ส่งความห่วงใยไปถึงเพื่อนแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านทุกคน โดยร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน นำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปกว่า 30,000 แพ็ก และไข่ไก่สด 10,000 ฟองช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้องแรงงานที่อยู่ในชุมชนตลาดกลางกุ้ง มหาชัยให้มีสุขภาพแข็งแรง ต่อสู้โรคภัยไปด้วยกัน

อนึ่ง ซีพีเอฟ ดำเนิน โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19”​ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ริเริ่มโดย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนไทยในภาวะวิกฤต โดยร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาสังคมส่งมอบอาหารปลอดภัย เป็นกองเสบียงให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานหน่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลรัฐกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ และต่อยอดไปสู่การช่วยดูแลส่งอาหารให้ครอบครัวของหมอ-พยาบาลทั่วประเทศอีก 20,000 ครอบครัว รวมถึงจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 5 แห่งในจังหวัดตากเป็นกำลังสำคัญในการสกัดกั้นโรคระบาดจากพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อร่วมเดินเคียงข้างคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน