ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่ฝึกวิชาชีพให้ชุมชน

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับประชาชนชุมชนหมู่บ้านโพธิ์ท่าทราย ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) “การออกแบบ ฉลากบรรจุภัณฑ์และการตรวจสอบคุณภาพไข่เค็ม” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรถ่ายความรู้ให้กับประชาชนชุมชนบ้านโพธิ์ท่าทราย ซึ่งมีประชาชนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 14 คน ณ หมู่บ้านโพธิ์ท่าทราย ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี