โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบอาหารจากใจซีพีเอฟ เสริมเสบียงแพทย์-พยาบาล ต้านภัยโควิด-19

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าเสริมเสบียงอาหารแก่แพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ล่าสุดมอบอาหารพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม แก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และลดภาระการจัดเตรียมอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สงสัย และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีเตียงรองรับผู้ป่วย 420 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้าพักกว่า 300 ราย ขณะเดียวกัน ยังมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยประมาณ 100 คนต่อวัน สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรและการดูแลผู้ป่วย คืออาหารและน้ำดื่ม ซึ่งที่ผ่านมามีภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่มอบผลิตภัณฑ์อาหารให้กับโรงพยาบาลสนามฯ โดยเฉพาะวันนี้ซีพีเอฟที่ถือเป็นพันธมิตรทางด้านวิชาการอยู่แล้ว ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำ ที่นำเอาความเชี่ยวชาญของบริษัทในการผลิตและกระจายอาหารปลอดภัย มาช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกครั้ง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้รับประทานอาหารมาตรฐานคุณภาพปลอดภัยอย่างเพียงพอ และ“ขอขอบคุณซีพีเอฟ ที่เล็งเห็นความตั้งใจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตเช่นนี้ การที่บริษัทมอบทั้งอาหารพร้อมรับประทานและน้ำดื่มในครั้งนี้ ช่วยลดระยะเวลาในการจัดหาอาหารสำหรับทุกคนได้เป็นอย่างดี ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สามารถทุ่มเทเวลาในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ และทุกคนยังมั่นใจว่าอาหารที่รับประทานนั้นมีคุณภาพมาตรฐานอย่างแน่นอน” อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าว

ด้าน นายสุรชัย ศิริจรรยา รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟยังคงยืนหยัดส่งมอบอาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 เมื่อปี 2563 จนถึงปัจจุบัน สำหรับการระบาดระลอกใหม่นี้ บริษัทได้สนับสนุนอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน), ศูนย์เอราวัณ, โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์, โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และล่าสุด โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมมอบอาหารพร้อมรับประทาน 20,000 แพ็ก และน้ำดื่ม 6,000 ขวด นอกจากนี้ ยังสนับสนุนวัตถุดิบจาก CPF ได้แก่ เนื้อหมูสด เนื้อไก่สด ไข่ไก่ น้ำดื่ม และข้าวสาร สำหรับปรุงเป็นอาหารพร้อมรับประทาน ให้แก่ โรงพยาบาลสนามในต่างจังหวัด อาทิ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดลำพูน, จังหวัดสมุทรปราการ และวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร

“บริษัทยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยความเคร่งครัดมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดห่วงโซ่การผลิตมีการเข้มงวดทั้งในด้านมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยอาหารในระดับสูงสุด ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างเพียงพอในทุกวิกฤต และซีพีเอฟยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการดูแลทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละดูแลประชาชนในห้วงวิกฤตนี้อย่างเต็มที่ โดยหวังว่าอาหารที่บริษัทส่งมอบนี้จะเป็นเสบียงเติมเต็มพลังกาย พลังใจให้กับทุกท่าน ได้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อคนไทยต่อไป” นายสุรชัย กล่าว