กรมส่งเสริมสหกรณ์เชิญชวนอุดหนุนผลไม้จากสหกรณ์ภาคใต้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอเชิญชวนทุกท่านอุดหนุนผลไม้จากสหกรณ์ภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สามารถสั่งซื้อผ่านเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดของท่าน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด สำหรับส่วนกลางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สามารถสั่งซื้อกับทางชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด โทร. 081 – 823 3639 มีบริการรถขนส่งและรถแท็กซี่สหกรณ์จัดส่งถึงบ้าน