การจัดการ มทร.ศรีวิชัย ร่วมมือด้านวิชาการกับ สยามแม็คโคร

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOA) ระหว่าง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง โดย คุณ ธีรพิชญ์ ชดช้อย ผู้จัดการทั่วไป พร้อมอาจารย์ และผู้แทนจาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม กำหนดกรอบและแนวทางของความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ส่งเสริมศักยภาพ การสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพในทางวิชาการทั้งบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึงจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา