ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

อาจารย์ศิริศักดิ์ บัวชุม อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมมือกับ นายมนัส โกศล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน/ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย/ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน นางสาวปราชญ์วลี อิทธิสวัสดิ์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ คุณภาคภูมิ สุกใส ทนายศรศาสตร์ นาเมืองรักษ์ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย มอบน้ำดื่ม 3,000 ขวด และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 60 ชุด โดยมี นายสมศักดิ์ งามสมสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา