สหพัฒน์ ร่วมผลักดันโครงการ “สถานีขยะล่องหน @ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า” รณรงค์นำขยะมาแลกของกินของใช้ ตั้งเป้าลดขยะให้โลก ลดค่าครองชีพให้ชุมชน

สหพัฒน์ สนับสนุนโครงการ “สถานีขยะล่องหน @ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า” โดยร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ วัดจากแดง นำร่องขยายพื้นที่ความร่วมมือภายใต้โครงการ Care the Whale “ขยะล่องหน” สู่ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า พร้อมรณรงค์ให้คนในชุมชนนำขยะมาแลกสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์กลับคืนสู่ชุมชน ตามแนวคิด “กำจัดคำว่าขยะให้หายไป ร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด”

นางผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “สถานีขยะล่องหน @ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า” เป็นโครงการนำร่องของสหพัฒน์ที่ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น และเป็นครั้งแรกที่มีบริษัทเอกชนเข้าร่วมกับโครงการนี้ บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้สนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนที่นำขยะมาแลกผ่านการสะสมแต้มกับแคมเปญ “เก็บ แยก แลก จ้า” ของวัดจากแดง ซึ่งมีทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า แปรงสีฟันเซ็นท์แอนดรูว์ ยาสีฟันซิสเท็มมา ปลากระป๋องซื่อสัตย์ ยากันยุงคินโช ผงซักฟอก 108 Shop น้ำตาลมิตรผล ทิชชูม้วนรักไทย น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ ข้าววรรณภพ เป็นต้น โดยคาดว่าโครงการนี้จะสามารถเข้าถึงประชากรในชุมชนคุ้งบางกะเจ้ากว่า 13,200 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ในจังหวัดสมุทรปราการ และช่วยลดขยะในชุมชนคุ้งบางกะเจ้าที่มีมากถึง 4 ตันต่อเดือน

“สิ่งหนึ่งที่สหพัฒน์ทำควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาตลอด 80 ปี คือ การให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวัดจากแดง ในโครงการ “สถานีขยะล่องหน @ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า” ครั้งนี้ จึงนับว่าสอดคล้องกับความมุ่งหมายของสหพัฒน์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในมิติของสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการการนี้นับเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ สามารถลดขยะได้จริง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะได้แล้ว ยังได้ช่วยเหลือชุมชน ทำให้ชุมชนได้รับสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ช่วยลดค่าครองชีพในสถานการณ์โควิด-19” นางผาสุข กล่าว

สำหรับการขยายผลและต่อยอดโครงการในอนาคตนั้น นางผาสุข กล่าวว่า สหพัฒน์คาดหวังให้โครงการ “สถานีขยะล่องหน @ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า” ทำให้คนในชุมชนเกิดพฤติกรรมความเคยชินในการคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล ซึ่งหากในอนาคตสามารถขยายโครงการไปยังชุมชนอื่นได้อีกก็จะช่วยลดปริมาณขยะและสร้างพฤติกรรมการแยกขยะได้มากขึ้น นอกจากนี้ สหพัฒน์ต้องการเห็นบริษัทต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนี้เพื่อเกิดเป็นความร่วมือกันรณรงค์ให้ขยะล่องหนให้มากที่สุด เพราะการร่วมมือกันคนละเล็กน้อยของคนในชุมชนจะพาเราก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่ในการลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนในอนาคต