วศ.อว.ปฏิบัติการ Clear&Clean ต่อเนื่องเพิ่มความปลอดภัยให้ชุมชนและวัดจันทรสโมสร”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำทีมเจ้าหน้าที่ วศ. พร้อมอุปกรณ์น้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นสถานที่พักคอยผู้ป่วยโควิด ภายใต้โครงการ “อว.พารอด Clear & Clean” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้ดำเนินการส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชน ณ วัดจันทรสโมสร เขตดุสิต กทม. ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าอาวาสและผู้แทนชุมชนเป็นอย่างดี