อว. Clear&Clean โดย วศ. เพิ่มความปลอดภัย ณ รร.กิ่งเพชร และชุมชนในเขตราชเทวี

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำทีมจิตอาสา “อว. Clear & Clean” ซึ่งเป็นงานต่อเนื่องของ อว.พารอด ตามนโยบายรัฐมนตรีเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้คืนพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชน ณ โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี กทม. ซึ่งเคยเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน และตรวจเชื้อ เพื่อเตรียมการเปิดเทอมรับนักเรียน รวมทั้งได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้ไว้ใช้ด้วย

นอกจากนี้ ทีมงานยังได้ช่วยชุมชน ณ มัสยึดยามีอุลค็อยรียะห์ สุเหร่ากองอาสาจาม และมัสยึดซูลูกุ้ลมุตตากีน ด้วย ทั้งนี้ มีผู้แทนเขตราชเทวีร่วมการส่งมอบพื้นที่ด้วย