วศ.อว. มอบหุ่นยนต์ “ปิ่นโต 2” ให้ 6 โรงพยาบาล ลดความเสี่ยงระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 29 กันยายน 2564 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหุ่นยนต์ปิ่นโต 2 ซึ่งพัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ สำหรับใช้ในการขนส่งอาหารและเวชภัณฑ์

โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงาน อว. และโรงพยาบาล เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 1 กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีมอบหุ่นยนต์ “ปิ่นโต 2” ให้โรงพยาบาลสำหรับส่งอาหารและเวชภัณฑ์แก่โรงพยาบาลทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ,สถาบันประสาทวิทยา ,โรงพยาบาลลาดกระบัง ,สถาบันบำราศนราดูร ,โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ถือเป็นการเปิดกิจกรรมการส่งการมอบหุ่นยนต์ “ปิ่นโต 2” จำนวน 80 ตัว ให้แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพและปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความจำเป็นในการใช้หุ่นยนต์ช่วยส่งอาหารและเวชภัณฑ์ในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19  โดยมีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการพัฒนาหุ่นยนต์ “ปิ่นโต 2”ดังกล่าว เพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรคติดต่ออันตราย และช่วยลดปริมาณการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่น PPE เป็นต้น

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า หุ่นยนต์ “ปิ่นโต 2” ได้รับการพัฒนาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ วศ. ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากหุ่นยนต์ปิ่นโต ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติเด่นที่นำไปใช้ขนส่งอาหาร น้ำ ยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้ติดเชื้อ โดยการใช้รถเข็นควบคุมทางไกลเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ติดเชื้อ ใช้งานง่ายสามารถควบคุมผ่านทางรีโมทคอนโทรลระยะไกลได้ อีกทั้งมีระบบแสดงผลการเคลื่อนที่ผ่านจอแสดงผล เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดความเสียหายของอุปกรณ์ขณะใช้งาน สามารถใช้ได้ติดต่อกันนานถึง 8-9 ชั่วโมง และเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วน

นักวิทยาศาสตร์ วศ.ใช้นวัตกรรมในกระบวนการผลิตที่ทำง่ายและรวดเร็วที่สุด และหากมีวัสดุอุปกรณ์ที่ครบถ้วนจะสามารถผลิตหุ่นยนต์ “ปิ่นโต2” ได้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน เนื่องจากทีมผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์และทักษะในการผลิตนวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อใช้งานอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ มาเป็นระยะเวลานาน โดย วศ.ต้องขอบคุณ วช. ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหุ่นยนต์ฯ

ขณะนี้ วศ. กำลังเร่งดำเนินการผลิตหุ่นยนต์ “ปิ่นโต2”เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ที่แจ้งความประสงค์ให้ครบภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์สนับสนุนทางการแพทย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ www.dss.go.th และโทรศัพท์ 02201-7000