จินดาสมุนไพร ส่งสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชัยภูมิ

จากเหตุการณ์น้ำท่วมเมืองชัยภูมิในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติหลายครัวเรือน แม้ว่าน้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่  หลายหมู่บ้านยังคงเดินทางเข้าออกไม่ได้

นายไชยกร นิธิคณาวุฒิ ประธานกรรมการบริษัทจินดาสมุนไพร จำกัด กล่าวว่า จินดาสมุนไพร มองเห็นความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งยังมีหมู่บ้านของพนักงานจินดาสมุนไพรได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ด้วย จึงได้จัดหาสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นอย่างน้ำดื่ม สินค้าอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์แชมพู โดยสิ่งของทั้งหมดมีลูกค้า และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสมทบทุนจัดซื้อเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้

ทั้งนี้ จินดาสมุนไพร ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน  บ้านโนนหว้านไพล ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง หลายบ้านยังคงจมน้ำอยู่ และสิ่งของจำเป็นเหล่านี้น่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี