‘ดอยคำ’ ย้ำคนไทยสุขภาพดีจากสมุนไพรไทย ประเดิมฟ้าทะลายโจรสกัด บรรเทาอาการเจ็บคอ

“ดอยคำ” หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ขยายไลน์การผลิตมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยประเดิม “ฟ้าทะลายโจรสกัด” ซึ่งมีสรรพคุณบรรเทาอาการเจ็บคอ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยที่ผ่านมา แนวโน้มของยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งมาจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสชนิดนี้ที่ส่งผลให้การแพร่ระบาดรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น การคิดค้นวัคซีนเพื่อป้องการการแพร่ระบาดจึงเป็นแนวทางหลักที่วงการแพทย์ไทยให้ความสำคัญ ในขณะที่วงการแพทย์แผนไทยก็เป็นแรงขับเคลื่อนอีกทางหนึ่งในการนำสมุนไพรไทยมาช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสได้

ในปัจจุบันมีสมุนไพรไทยหลายชนิดที่เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและรักษาโรค และหนึ่งในสมุนไพรที่นิยมมีติดบ้านคือ  “ฟ้าทะลายโจร” ด้วยมีสรรพคุณใช้บรรเทาอาการเจ็บคออันเกิดจากเชื้อไวรัส โดยสารสกัดฟ้าทะลายโจร ในรูปแบบแคปซูล ของ “ดอยคำ” ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย ยาแผนไทย เลขทะเบียนที่ G 81/64 เป็นยาสามัญประจำบ้านวางจำหน่ายขนาดบรรจุ 10 แคปซูล ราคา 79 บาท และขนาดบรรจุ 50 แคปซูล ราคา 390 บาท โดยใน 1 แคปซูล มีส่วนประกอบสำคัญ สารสกัดฟ้าทะลายโจร หรือ แอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ปริมาณ 20 มิลลิกรัมต่อแคปซูล รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร มีวางจำหน่ายในช่องทางขายออฟไลน์ ร้านดอยคำ และร้านครอบครัวดอยคำ ทุกสาขา (เริ่มจำหน่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ) รวมถึงช่องทางออนไลน์ ดอยคำ Official store (เริ่มจำหน่ายวันที่ 20 ตุลาคม 2564)