กระบี่ เปิดโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร สู้โควิด-19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด-19 สู่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ และร่วมปลูกฟ้าทะลายโจรในแปลงปลูกฟ้าทะลายโจร พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบพันธุ์ต้นฟ้าทะลายโจรให้กับผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 5 สหกรณ์ โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ได้สนับสนุนต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 35,700 ต้น เพื่อจัดสรรให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางเจริญโมเดล จำกัด จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่