คูโบต้า มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

คุณณัฐกมล ลักขณาวรภรณ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส-บริหารภาพลักษณ์องค์กร ส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำทีมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน โดยมีคุณสุจิต เมืองสุข รักษาการบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ทำหน้าที่รับมอบ