เกษตรอำเภอเชียงม่วน จัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม กับสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จัดทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และมูลโค โดยจะต่อยอดในการผลิตดินผสมปลูกเพื่อใช้และจำหน่ายในเขตพื้นที่ ณ ที่ทำการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านปงสนุก ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เมื่อเร็วๆ นี้