เปิดงาน “รักษ์ชุมพร เที่ยวชุมพร ณ จุดชมจันทร์ @ เนินทรายงาม” 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงาน “รักษ์ชุมพร เที่ยวชุมพร ณ จุดชมจันทร์ @ เนินทรายงาม” พร้อมมอบรางวัลการแข่งขันจักรยานและการปั้นประติมากรรมทราย

ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างกรมการท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ จุดชมจันทร์ แหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม (Sand Dune) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ทั้งนี้ เนินทรายงาม (Sand Dune) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ที่อำเภอปะทิว เป็นเนินทรายที่มีความยาวและมีความสูงที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่กว้างขวางถึง 2,000 ไร่ ความยาว 10 กิโลเมตร มีจุดสูงสุดยอดเนินทรายในบางจุดสูงถึง 30 เมตร จากระดับน้ำทะเล

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพันธ์พืชเฉพาะถิ่น ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในระบบนิเวศป่าเนินทรายเท่านั้น เหมาะกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพันธ์ไม้ นอกจากนี้เนินทรายงาม (Sand Dune) ยังอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera)

สำหรับงาน “รักษ์ชุมพร เที่ยวชุมพร ณ ชุดชมจันทร์ @ เนินทรายงาม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาเนินทรายงาม (Sand Dunes) ท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามเส้นทางการท่องเที่ยว Scenic Route ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงามให้เป็นที่รู้จัก แก่นักท่องเที่ยว และเพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงประติมากรรมทรายขนาดใหญ่ รูป “ฉลามวาฬ” ขนาดความยาวฐาน 10 เมตร โดยทีมปั้นทรายชุดแรกของประเทศไทย ที่เข้าร่วมมหกรรมประติมากรรมปั้นทรายโลก พร้อมจัดแข่งขันปั้นประติมากรรมทราย ในหัวข้อ “โลกทะเลชุมพร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

การแข่งขันจักรยานเส้นทาง Scenic Route เริ่มจากโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ-เนินทรายงาม ระยะทาง 75 กิโลเมตร ชิงเงินรางวัล 14,000 บาท

การเสวนาบนเวที เรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนำเสนอความโดดเด่นของเนินทรายงาม” โดย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ ผศ.ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล, การออกร้านผลิตภัณฑ์โอทอปขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร และการสาธิตเมนูขึ้นชื่อของภาคใต้และจังหวัดชุมพร ตลอดจนการแสดงบนเวที โดยศิลปินชื่อดัง พร้อมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากนักแสดงในท้องถิ่น อาทิระบำไก่ชน เป็นต้น

.

#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #จุดชมจันทร์ #แหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม #SandDune #จังหวัดชุมพร #รักษ์ชุมพรเที่ยวชุมพรณจุดชมจันทร์เนินทรายงาม