ส.ป.ก. ปิดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 47 ปี

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มอบหมายให้ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบรอบ 47 ปี ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนครกรุงเทพมหานครสำหรับวันสุดท้ายของกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี ส.ป.ก. ยังคงมีการไลฟ์จำหน่ายสินค้าคุณภาพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัด รวมถึงการประกาศผลการประมูลกล่องอิ่มบุญ “อิ่มอก อิ่มใจ ไปกับกล่องอิ่มบุญ” จากเลขาธิการ ส.ป.ก. รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และหัวหน้าผู้ตรวจราชการ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปมอบให้กับมูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติ และโรงพยาบาลศรีธัญญาโดยมี ผู้ร่วมทำบุญบริจาค ผู้ร่วมแสดงความยินดี และร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพเป็นผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างคึกคัก กับแนวคิดธีมงาน “แผ่นดินทองคำ เกษตรกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต : ALRO Next Step”