ภาพยนตร์เรื่องแรกของ ส.ป.ก. “แผ่นดินทอง เพื่อผองไทย”

ความทรงจำที่มิอาจมองข้ามคุณความดี และความมีมิตรไมตรีของคุณสรพงศ์ ชาตรี ดาราอาวุโส ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นบุคคลผู้เป็นที่เคารพรักของทุกคนทั้งในวงการและนอกวงการบันเทิง

คุณสรพงษ์ ชาตรี บ้านเกิดของท่านอยู่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นลูกศิษย์วัดสุวรรณาราม วัดเดียวกับ คุณเสรี ทองรื่น คบหาเป็นเพื่อนสนิทมาตั้งแต่วัยเยาว์

ตอนที่คุณเสรี ทองรื่น เป็นหัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม ส.ป.ก. ท่านมีแนวทางและความตั้งใจจัดทำสารคดีเชิงละคร เรื่อง “แผ่นดินทองเพื่อผองไทย” ได้ติดต่อเชิญชวน คุณสรพงษ์ ชาตรี ดารานักแสดงชื่อดังในขณะนั้น มาเป็นพระเอก เชิญชวน คุณเหมือนฝัน บัณฑิตสกุล มาเป็นนางเอก และ คุณธนู มีแสงเงิน คุณสุรพร เสี้ยนสลาย ได้รับการทาบทามมาร่วมแสดงนำด้วย

ภาพยนตร์เรื่องแรกของ ส.ป.ก. “แผ่นดินทอง เพื่อผองไทย” มีผู้เแสดงจากหน่วยงาน ส.ป.ก. และดารานักแสดงมากมาย อาทิ นายสรพงศ์ ชาตรี – นางสาวเหมือนฝัน บัณฑิตสกุล นายสมุย ไกรสุข นายเอนก อินทร์เมือง รศ.ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายธนู มีแสงเงิน อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตรองเลขาธิการ ส.ป.ก. และอดีตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี นาย พีระเดช โรจนะสิริ อดีตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี โดย นางขวัญตา บุญเชิด นักวิชาการเผยแพร่ 6 ว ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม รับหน้าที่เป็นผู้เขียนบท

ส่วนคณะผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ ประกอบด้วย นายไพน้อย แซ่เตียว อดีตนักวิชาการช่างศิลป์ 6 อดีตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีและอดีตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ นายมานิต เอี่ยมสกุล อดีตเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 5 นายธีระ สิทธิธรรม อดีตเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 5 นายเสรี ทองรื่น อดีตหัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม อดีตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้อำนวยการผลิต นายสุทิน มูลพฤกษ์ อดีตรองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์

สำหรับการถ่ายทำ ใช้สถานที่แสดงถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านฐานะยากจน พื้นที่แห้งแล้ง ในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นหลัก การบันทึกเทปสารคดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริบูรณ์ โดยเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ และเผยแพร่ในโอกาสสำคัญของ ส.ป.ก. เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ภารกิจงานของ ส.ป.ก.ในแง่มุมหนึ่ง และสร้างสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมาย อันถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
โอกาสนี้ ขอให้ดวงวิญญาณ คุณสรพงษ์ ชาตรี สู่สุคติในสัมปรายภพที่ดี ตลอดไป