มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2565 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ประจำปี 2565 ภายในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และสรงน้ำหลวงพ่อองค์ดำ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามปีใหม่ไทย เพื่อแสดงถึงความเคารพนบน้อมและเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเริ่มต้นปีใหม่ไทย