รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมยางพารา 2564 “นครฯแห่งนวัตกรรมยางพารา”

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมยางพารา 2564 “นครฯแห่งนวัตกรรมยางพารา” NATIONAL RABBER DAY IN THAILANDวันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมยางพารา 2564 “นครฯแห่งนวัตกรรมยางพารา” NATIONAL RABBER DAY IN THAILAND โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ณ การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช