สยามคูโบต้า ร่วมเกี่ยวข้าวในกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาณบนพื้นที่แปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของไทย

สยามคูโบต้า นำโดย นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย ตลาดและบริการ และ นายสุรชัย ตรงมหวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เข้าร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว ด้วยรถเกี่ยวนวดข้าว คูโบต้า DC-105X Cabin ในพื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการความร่วมมือของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะกรรมาธิการ วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นอกจากนี้ ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้ ณ แปลงต้นแบบพื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินเลขที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา