สยามคูโบต้า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC-70G PRO

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานรณรงค์วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหารจากสยามคูโบต้าเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กราบบังคมทูลถวายรายงาน พร้อมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC-70G PRO โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เพื่อเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยและพัฒนาในโครงการพระราชทาน ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้